Yangın merdiveni ve yangın durumları ile ilgili diğer tüm yapılanmaların, ilgili bina yada alandaki kişilerin kolay bir şekilde kullanımını sağlayacak özellikler bulunur. Bunun için başlıca örneği bir yangın tüpü ile de verebiliriz. Yangın tüpleri yetişkin bir insanın kolay bir şekilde kullanabileceği, etkili bir yangın söndürme cihazıdır. Ancak bu cihaz bazen yetersiz kalabilir. Bu nedenle binadaki kişilerin yangın anında ne yapmaları gerektiğine dair bilgili olmaları, ‘’yangın merdiveni’’ ve diğer yangın ile ilgili sistemlerin özellikleri konusunda bilinçlenmeleri gerekir.

Yangın merdivenleri düzeneğinin güven ve kaliteyi hissettirmesi önemlidir. Bunun için henüz ‘’yangın merdiveni imalatı’’ aşamasında doğru bir proje çalışmasının yürütülmesi beraberinde üretim için kullanılacak malzeme ve merdiven düzeneğinin yeterli ölçüde kontrol edilmiş olması gerekmektedir.

Bir yangın merdiveninin sağlaması gereken başlıca özellikleri şu şekilde sıralamamız mümkündür

  • Yangın merdiveni dayanıklı olmalıdır. Binanın sabitlendiği kısmında oynama olması, duvarın yetersizliği gibi durumlar güvensizlik veya kazalara neden olabilir
  • Hiç bir şekilde engel olmamalıdır. Bir yangın merdiveninin kullanımında hiç bir şekilde engel olmaması gerekir. Özellikle insanların yukarıdan en aşağıdaki kata hızlıca inmelerinin sağlanması gerekir.
  • Kapı kilitli olmamalıdır. Özellikle büyük binalarda oldukça sık yapılan büyük hatalardan birisi yangın kapılarının kilitli olmasıdır. Bu durum şimdiye kadar pek çok felakete sebebiyet vermiştir. Bu nedenle önemli bir gerekliliktir.
  • Doğru montaj yapılmalıdır. Hatalı montaj, kullanım sırasında beklenmedik kazalara sebebiyet verebileceği gibi daha çok kayıplarla da sonuçlanabilir.

Yangın merdiveni araştırması yaparken ‘’yangın merdiveni fiyatları’’ da araştırırsınız ancak fiyatların bina yapısı ve merdiven tipine göre de değiştiğini söylemeliyiz.

En basitinden ‘’z tipi yangın merdiveni’ daha profesyonel bir merdiven tipi olup, fiyat olarak da biraz daha yüksektir. Fakat dairesel merdivenlerin daha uygun olduğunu söylemek mümkündür.