Söz konusu bir yangın merdiveni düzeneği olduğunda, bu düzeneğin ilgili yönetmeliklere bağlı olarak yapılması önemli bir gerekliliktir. Günümüzde pek çok bina için yangın merdiveni bir yasal zorunluluk olduysa da, bu merdivenlerin yanlış imal edilmesinden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyanın da cezası olduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Dolayısıyla ‘’yangın merdiveni’’ hayat kurtarıcı bir sistem olması ile birlikte,  ‘’yangın merdiveni imalatı’’ ilgili teknik ve mühendislik bilgilerine ihtiyaç duyulur. Bir yangın merdiveni imalatı süreci öncesi genel olarak analiz yapılır. Bu analiz ilgili binanın yapısı, türü, konumu, acil çıkış sistemi, sahip olduğu kat sayısı gibi yapısal özellikleri kapsar.

Yangın Yönetmeliğine Uygun Bir Yangın Merdiveni

Yangın merdiveni imalatı aşamasında, ilgili yönetmeliklere uyulmasının bir zorunluluk ve ayrıca can mal kaybının önüne geçilebilmesi aşamasında bir önem arz ettiğini ifade etmiştik. Burada bir yangın merdiveni nasıl olmalıdır? sorusuna cevap niteliğinde, ayrıca yönetmeliklerdeki zorunlu maddeleri de içeren kısaca bir sıralandırma yapmamız mümkündür.

  • Merdivenler her bir kattan, en alt zemine kadar engelsiz bir düzeneğe sahip olmalıdır
  • Merdivenlerin ilk basamakları bina dışındaki bir alan olmalıdır
  • Doğru hesaplama yapılmalı, kullanacak ortalama kişi sayısı ve binadaki ortalama insan sayısı da hesaba katılmalıdır
  • Yangın merdivenleri için doğru üretim malzemeleri kullanılmalıdır

Yukarıdaki kriterler bir yangın merdiveni düzeneğinin sağlaması gereken başlıca kriterleri oluşturur. Bu kriterler doğrultusunda imal edilecek olan bir düzenek aynı zamanda kaliteli olmalı ve beklentileri karşılamalıdır.

Yangın merdiven tipleri ilgili bina yapısına göre farklılık gösterebilir, özellikle ‘’z tipi yangın merdiveni’ büyük ve çok katlı binalar için uygundur. Diğer bir konu  ‘’yangın merdiveni fiyatları’’ ise bu aşamada gerçekleştirilecek hizmet kapsamına göre farklılık gösterir.