Yaşam alanlarında güvenlik önlemlerinin sağlanması bir gerekliliktir. Bu gereklilik söz konusu bir işletme yada iş yeri olduğunda, daha büyük önem arz eder. Bu aşamada ortaya çıkması muhtemel farklı zarar senaryoları dikkate alınmalı ve buna göre önlemler sağlanmalıdır. Ülkemizde pek çok yapı için uygulanması gerekli ve zorunlu olan güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelikler belirlenmiştir. Bu doğrultuda, başta bina sahipleri olmak üzere, her türlü iş yeri sahiplerine de büyük sorumluluklar düşmektedir.

Bir binanın giriş ve çıkışlarının acil durumlar için uygun olması, olası aksaklıklar için acil çıkışın sağlanabilmesi açısından önemlidir. Burada bir önemli detay ise ‘’yangın merdiveni’’ olmaktadır. Çünkü yangın merdiveni her ne kadar sadece bir yangın durumunda insanların acil çıkışını sağlayacak merdiven olarak bilinse de, farklı acil durumlarda da kullanılabilme özelliğine sahiptir. Bu yüzden yangın merdivenin ilgili binadaki can kaybının önüne geçilmesinde son derece önemli bir yapı olduğunu bilmeliyiz.

Özellikle imalat sürecinde ‘’yangın merdiveni imalatı’’ çoğu zaman özel olarak yapılır. Burada seri üretimden bahsetmek doğru olmaz. Bir bina için yapılacak yangın merdiveni imalatı için öncelikle ölçülendirme ve standart kriterler ortaya konulur.

Yangın merdivenleri hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de ‘’yangın merdiveni fiyatları’’ olmaktadır. Burada fiyatların ilgili binaya göre değişeceğini söylemek mümkündür. Fiyatları en çok etkileyen kriterlerden birisinin ise kat mesafesi olduğunu söyleyebiliriz.

Kimi binalar için ‘’z tipi yangın merdiveni’’ uygun olmaktadır. Burada müşteriye z tipi yangın merdiveni de dahil olmak üzere, ilgili bina için uygulanabilecek yangın merdiveni modelleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgi verilir.

Unutulmamalıdır ki yangın merdivenleri günümüzde artık kanunlarca pek çok binada gerekli bir yapıdır. Bu olası can ve mal kaybının önüne geçilmesinde önemlidir.